Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2011.01.14

 

     A naptári év első hónapja, amelyet az egyház a Boldogasszony havának nevez. Harmincegy napot számlál. Janus római isten nevéből ered a Január. A római mitológiában Janust kétarcúként ábrázolták, aki visszapillant az elmúlt évre, és előre néz a most kezdődőre, de tiszte szerint a kezdet, az újrakezdés istene.

 

                                  Január jelesebb napjai

Január 1.  Újév

Jézus körülmetélésének, és Szűz Mária istenanyaságának ünnepe.

Január 2. Makár napja, termékjósló nap

Január 6.  Vízkereszt

Az Advent, a karácsonyi ünnepkör zárónapja. Jézis kinyívánítja születését a pogány népeknek. A farsang kezdőnapja.

Január 17. Remete Szent Antalnak, a háziállatok védőszentjének napja

Január 18. Árpád-házi Szent Margit, IV. Béla leányának ünnepe. Margit IV. Béla király leánya volt. Az uralkodó a tatárjárás okozta pusztulás kiengeszteléséül leányát apácának szánta, már három éves korától kolostorban neveltette. Margit önsanyargató módon élt, majd a Nyulak-szigetén alapított kolostorban. Róla nevezték el Margit-szigetnek.

Január 20. Fábián vértanú, a pestises betegek védőszentje

Január 22. Vince, a szőlészek, borászok, vincellérek védőszentje

A magyar nép körében ma is élő mondák egészen Noéig vezetik vissza a szőlő eredetét. Ezek szerint, amikor végetért az özönvíz, megkezdődött a víz apadása, Noé szőlő vesszőkkel mérte a víz mélységét. Ezekből a leszúrt szőlővesszőkből lettek a legelső szőlőtőkék. Egy másik monda szerint, Noé észrevette, hogy egy kecske megrágta az egyik szőlőtőke hajtásait, és ezen a tőkén sokkal több szőlő termett, mint a többin. Ezen elgondolkodott, és rájött, hogy a szőlőt metszeni kell.

Január 25. Pál napja  Szent Pál apostol megtérése

Az egyház e napot Szent Pál megtérése emlékének szenteli.

Pál avagy Paulus, akit eredetileg Saulusnak hívtak, Jézus követőinek üldőzésében kitünt zsidó farizeus volt. A Biblia szerint Damaszkusz felé tartott, útközben fényes látomás jelent meg neki, a fényből Jézus lépett elő, és azt kérdezte tőle, hogy miért teszed ezt velem? Saulus ekkor megtért, és egyik legkitünőbb hittéríttővé vált.

Ezt a Saulusból való Paulussá válást nevezi a nép pálfordulásnak.